Solucions en Ventilació


Ventiladors amb Comportes
Extractors en Línia per a Conductes
Ventiladors Helicoïdals
Ventiladors Centrífugs
Ext. Evacuació Fums 400 ºC/2h - 300 ºC/2h
Sistemes de Pressurització per a Escales, Vestíbuls i Vies d'Evacuació
Ext. Atmosferes Explosives ATEX
Ventiladors per a Forns
Ventiladors per a Aplicacions Industrials
Extractors de Teulada
EC Technology and Efficient Fans
Solucions per al Tractament de l'Aire Interior
Ventilació per a Habitatges
Cortines d'Aire
Accessoris

Ventiladors Centrífugs


CBD
Ventiladors centrífugs de doble aspiració amb motor directe i amb turbina a acció

Ventilador:
• Envolvent en planxa d'acer galvanitzat.
• Turbina a acció en planxa d'acer galvanitzat.
• Es subministra amb peus suport PSB.

Motor:
• Motors High Efficiency (HE) per a compliment de ErP 2015.
• Motors tancats amb protector tèrmic incorporat, classe F, amb rodaments a boles, protecció IP54.
• Monofàsic 220-240 V 50 Hz, i trifàsic 220-240/380-415 V 50 Hz.
• Temperatura de treball: -25 ºC +60 ºC.

Acabat:
• Planxa d'acer galvanitzat.