Solucions en Ventilació


Ventiladors amb Comportes
Extractors en Línia per a Conductes
Ventiladors Helicoïdals
Ventiladors Centrífugs
Ext. Evacuació Fums 400 ºC/2h - 300 ºC/2h
Sistemes de Pressurització per a Escales, Vestíbuls i Vies d'Evacuació
Ext. Atmosferes Explosives ATEX
Ventiladors per a Forns
Ventiladors per a Aplicacions Industrials
Extractors de Teulada
EC Technology and Efficient Fans
Solucions per al Tractament de l'Aire Interior
Ventilació per a Habitatges
Cortines d'Aire
Accessoris

Ventiladors Centrífugs


CBXT
Ventiladors centrífugs de doble aspiració a transmissió, amb motor elèctric, politges, corretges, protectors i turbina a reacció

Ventilador:
• Envolvent en planxa d'acer galvanitzat.
• Turbina a acció en planxa d'acer galvanitzat.

Motor:
• Motors d'eficiència IE3 per a potències iguals o superiors a 0,75 kW, excepte monofàsics, 2 velocitats i 8 pols.
• Eix lliure de rodaments a boles de lubrificació permanent en ambdós costats.
• Temperatura de treball: -25 ºC +80 ºC.

Acabat:
• Planxa d'acer galvanitzat.