Solucions en Ventilació


Ventiladors amb Comportes
Extractors en Línia per a Conductes
Ventiladors Helicoïdals
Ventiladors Centrífugs
Ext. Evacuació Fums 400 ºC/2h - 300 ºC/2h
Sistemes de Pressurització per a Escales, Vestíbuls i Vies d'Evacuació
Ext. Atmosferes Explosives ATEX
Ventiladors per a Forns
Ventiladors per a Aplicacions Industrials
Extractors de Teulada
EC Technology and Efficient Fans
Solucions per al Tractament de l'Aire Interior
Ventilació per a Habitatges
Cortines d'Aire
Accessoris

Ventiladors Centrífugs


CI-CO
Jet fans centrífugs d'inducció i de gran abast amb perfil baix

Jet fans centrífugs d'inducció i de gran abast amb perfil baix, pel moviment d'aire i extracció de CO en aparcaments.

Ventilador:
• Envolvent en planxa d'acer.
• Turbina a reacció en planxa d'acer de gran robustesa.
• Interruptor de seguretat , sèrie IAT, incorporat en el ventilador.
• Peus de fixació inclosos.

Motor:
• Motors classe F, amb rodaments a boles, protecció IP55, de 1 o 2 velocitats segons model.
• Trifàsic 230/400 V 50 Hz.
• Temperatura de treball: -25 ºC +40 ºC.

Acabat:
• Anticorrosiu en resina de polièster polimeritzada a 190 ºC, prèviament desgreixada amb un tractament nanotecnològic lliure de fosfats.

Sota comanda:
• Versió homologada per evacuació de fums segons norma EN 12101-3 (veure sèrie CI).