Solucions en Ventilació


Ventiladors amb Comportes
Extractors en Línia per a Conductes
Ventiladors Helicoïdals
Ventiladors Centrífugs
Ext. Evacuació Fums 400 ºC/2h - 300 ºC/2h
Sistemes de Pressurització per a Escales, Vestíbuls i Vies d'Evacuació
Ext. Atmosferes Explosives ATEX
Ventiladors per a Forns
Ventiladors per a Aplicacions Industrials
Extractors de Teulada
EC Technology and Efficient Fans
Solucions per al Tractament de l'Aire Interior
Ventilació per a Habitatges
Cortines d'Aire
Accessoris

Ventiladors Centrífugs


CICO/LP
Jet fans centrífugs d'inducció de perfil baix

Jet fans de baix perfil per al moviment de l'aire, gasos contaminants i extracció de CO, en aparcaments i espais confinats.

Ventilador:
• Envolvent en planxa d'acer galvanitzat.
• Turbina a reacció d'òptim rendiment.
• Tapes d'accés per a neteja i manteniment.
• Plantilla suport per a fàcil i ràpid muntatge.

Motor:
• CI CO LP/EC:
Motor EC de 200-277 V 50/60 Hz. Protector tèrmic incorporat. Protecció IP-54.

• CI CO LP/AC:
Motor AC de 108-132 V 60 Hz. Protector tèrmic incorporat. Protecció IP-54.
Motor AC de 220/230 50/60 Hz. Protector tèrmic incorporat. Protecció IP-54.
• Temperatura de treball: -25 ºC +60 ºC.

Acabat:
• Planxa d'acer galvanitzat.