Solucions en Ventilació


Ventiladors amb Comportes
Extractors en Línia per a Conductes
Ventiladors Helicoïdals
Ventiladors Centrífugs
Ext. Evacuació Fums 400 ºC/2h - 300 ºC/2h
Sistemes de Pressurització per a Escales, Vestíbuls i Vies d'Evacuació
Ext. Atmosferes Explosives ATEX
Ventiladors per a Forns
Ventiladors per a Aplicacions Industrials
Extractors de Teulada
EC Technology and Efficient Fans
Solucions per al Tractament de l'Aire Interior
Ventilació per a Habitatges
Cortines d'Aire
Accessoris

Ventiladors Centrífugs


CJK/EC
Unitats de ventilació per conductes circulars, amb envolvent acústica de 25 mm d'aïllant, tapes intercanviables i motor EC Technology

Ventilador:
• Estructura en perfilaria d'alumini.
• Tapes amb envolvent acústica de 25 mm d'aïllant d'alta qualitat, en planxa prelacada.
• Turbina a reacció.
• Brides normalitzades a l'aspiració i impulsió, per a facilitar la instal·lació en conductes.
• Tapes intercanviables per a tenir la impulsió en qualssevol dels laterals.
• Boca d'entrada d'aire amb difusors per incrementar l'eficiència del ventilador.

Motor:
• Motors EC Technology de rotor exterior i d'alta eficiència, regulables mitjançant senyal 0-10 V.
• Monofàsic 200-240 V 50/60 Hz i trifàsic 380-480 V 50/60 Hz.
• Temperatura de treball: -25 ºC +60 ºC.

Acabat:
• Anticorrosiu amb planxa d'acer prelacada i perfilaria d'alumini.