Solucions en Ventilació


Ventiladors amb Comportes
Extractors en Línia per a Conductes
Ventiladors Helicoïdals
Ventiladors Centrífugs
Ext. Evacuació Fums 400 ºC/2h - 300 ºC/2h
Sistemes de Pressurització per a Escales, Vestíbuls i Vies d'Evacuació
Ext. Atmosferes Explosives ATEX
Ventiladors per a Forns
Ventiladors per a Aplicacions Industrials
Extractors de Teulada
EC Technology and Efficient Fans
Solucions per al Tractament de l'Aire Interior
Ventilació per a Habitatges
Cortines d'Aire
Accessoris

Ventiladors Centrífugs


CJSRX
Unitats d'extracció 400 ºC/2h per treballar a l'exterior de la zona de risc d'incendis, accionats a transmissió amb turbina a reacció

Unitats d'extracció 400 ºC/2h, accionats a transmissió amb turbina a reacció equipats amb motor elèctric, conjunt de politges, corretges i protectors normalitzades segons norma ISO-13857.

Ventilador:
• Envolvent en planxa d'acer.
• Turbina a reacció en planxa d'acer.
• Homologació segons norma EN 12101-3, amb certificació nº: 0370-CPR-1578.
• Conjunt de politges, corretges i protectors segons norma ISO-13857.
• Temperatura màxima de l'aire a transportar: -25 ºC +150 ºC.

Motor:
• Motors d'eficiència IE3 per a potències iguals o superiors a 0,75 kW, excepte monofàsics, 2 velocitats i 8 pols.
• Motors classe F amb rodaments a boles i protecció IP55.
• Trifàsic 230/400 V 50 Hz (fins a 4 kW) i 400/690 V 50 Hz (potències superiors a 4 kW).
• Temperatura de treball: -25 ºC +50 ºC.

Acabat:
• Planxa d'acer galvanitzat.

Sota comanda:
• Bobinats especials per a diferents tensions.