Solucions en Ventilació


Ventiladors amb Comportes
Extractors en Línia per a Conductes
Ventiladors Helicoïdals
Ventiladors Centrífugs
Ext. Evacuació Fums 400 ºC/2h - 300 ºC/2h
Sistemes de Pressurització per a Escales, Vestíbuls i Vies d'Evacuació
Ext. Atmosferes Explosives ATEX
Ventiladors per a Forns
Ventiladors per a Aplicacions Industrials
Extractors de Teulada
EC Technology and Efficient Fans
Solucions per al Tractament de l'Aire Interior
Ventilació per a Habitatges
Cortines d'Aire
Accessoris

Ventiladors Centrífugs


CJSXR
Unitats de ventilació amb turbina a reacció aïllades acústicament, equipades amb ventiladors de la sèrie CSXR, sobre amortidors de goma

Ventilador:
• Envolvent en planxa d'acer galvanitzat.
• Turbina a reacció en planxa d'acer pintat.
• Premsaestopes per entrada de cable.
• Temperatura màxima de l'aire a transportar: -25 ºC +85 ºC.

Motor:
• Motors d'eficiència IE3 per a potències iguals o superiors a 0,75 kW, excepte monofàsics, 2 velocitats i 8 pols.
• Motors classe F amb rodaments a boles i protecció IP55.
• Trifàsic 230/400 V 50 Hz (fins a 4 kW) i 400/690 V 50 Hz (potències superiors a 4 kW).
• Temperatura de treball: -25 ºC +50 ºC.

Acabat:
• Planxa d'acer galvanitzat amb aïllament tèrmic i acústic.

Sota comanda:
• Diferents posicions de boca d'impulsió.
• Boca impulsió circular.
• Certificació ATEX.