Solucions en Ventilació


Ventiladors amb Comportes
Extractors en Línia per a Conductes
Ventiladors Helicoïdals
Ventiladors Centrífugs
Ext. Evacuació Fums 400 ºC/2h - 300 ºC/2h
Sistemes de Pressurització per a Escales, Vestíbuls i Vies d'Evacuació
Ext. Atmosferes Explosives ATEX
Ventiladors per a Forns
Ventiladors per a Aplicacions Industrials
Extractors de Teulada
EC Technology and Efficient Fans
Solucions per al Tractament de l'Aire Interior
Ventilació per a Habitatges
Cortines d'Aire
Accessoris

Extractors en Línia EC Technology per a Conductes


CL/PLUS/EC
Extractors en línia per a conductes rectangulars, amb envolvent acústic de 40 mm d'aïllament per reducció de soroll i motor EC Technology

Ventilador:
• Envolvent en planxa d'acer galvanitzat.
• Envolvent acústica de 40 mm d'aïllament.
• Turbina a reacció.
• Direcció aire sentit lineal.
• Equipat amb tapa de registre abatible per facilitar el manteniment.

Motor:
• Motors EC Technology d'alta eficiència, rotor exterior i regulables mitjançant senyal 0-10 V.
• Monofàsic 200-240 V 50/60 Hz i trifàsic 380-480 V 50/60 Hz.
• Temperatura màxima de l'aire a transportar: -25 ºC +60 ºC.

Acabat:
• Planxa d'acer galvanitzat.