Solucions En Ventilació


Ventiladors amb Comportes
Extractors en Línia per a Conductes
Ventiladors Helicoïdals
Ventiladors Centrífugs
Ventiladors per a Forns
Ext. Evacuació Fums 400ºC/2h - 300ºC/2h
Sistemes de Pressurització per a Escales, Vestíbuls i Vies de Fuita
Ext. Atmosferes Explosives ATEX
Ventiladors Heavy Duty per Aplicacions Industrials
Extractors de Teulada
E.C. Technology and Efficient Fans
Ventilació per a Habitatges
Recuperadors de Calor
Purificadors d´Aire i Unitats de Filtració
Cortines d´Aire
Accessoris

Extractors en Línia per a Conductes


CL/PLUS/EC
Extractors en línia per a conductes rectangulars, amb envolvent acústica de 40 mm d´aïllant per a la reducció de soroll i motor EC technology

Ventilador:
- Envolvent en xapa d´acer galvanitzat.
- Envolvent acústica de 40mm d´aïllant.
- Turbina amb àleps a reacció.
- Direcció aire sentit lineal.
- Equipats amb tapa registre abatible per a facilitar el manteniment.

Motor:
- Motors EC Technology de rotor exterior i d´alta eficiència, regulables mitjançant senyal 0-10V.
- Monofàsics 200-240V– 50/60Hz. i trifàsics 380-480V– 50/60Hz.
- Temperatura màxima de l´aire a transportar: -25 °C +60 °C.

Acabat:
- Anticorrosiu en xapa d´acer galvanitzat.