Solucions en Ventilació


Ventiladors amb Comportes
Extractors en Línia per a Conductes
Ventiladors Helicoïdals
Ventiladors Centrífugs
Ext. Evacuació Fums 400 ºC/2h - 300 ºC/2h
Sistemes de Pressurització per a Escales, Vestíbuls i Vies d'Evacuació
Ext. Atmosferes Explosives ATEX
Ventiladors per a Forns
Ventiladors per a Aplicacions Industrials
Extractors de Teulada
EC Technology and Efficient Fans
Solucions per al Tractament de l'Aire Interior
Ventilació per a Habitatges
Cortines d'Aire
Accessoris

Extractors de Teulada EC Technology


CRF/EW/CPC
Extractors centrífugs de teulada, de funcionament automàtic, baix nivell sonor, motor EC Technology i control de pressió constant

Extractors centrífugs de teulada, de baix nivell acústic, equipats amb motor de rotor exterior EC Technology.

Ventilador:
• Construcció en planxa d'acer galvanitzat.
• Turbina a reacció construïda en material plàstic.
• Reixeta de protecció anti ocells.
• Cos abatible per a facilitar la inspecció i manteniment.

Motor:
• Motors EC Technology d'alta eficiència, rotor exterior i regulables mitjançant senyal 0-10 V. Protecció IP54.
• Monofàsic 230 V 50/60 Hz i trifàsic 400 V 50/60 Hz.
• Temperatura màxima de l'aire a transportar: -25 ºC +50 ºC.

EC CONTROL:
Es subministra com a accessori opcional. Quadre de control per a sistemes de ventilació amb motors EC Technology que portin l'electrònica integrada en el propi motor. Amb les següents característiques:
• CPC: Control de pressió constant.
• CFC: Control de cabal constant.
• DAY/NIGHT: Ajust de doble consigna de pressió segons moment del dia.
• Sensor extern: Compatible amb sensor de temperatura, humitat, qualitat d'aire o CO.
• Equip preconfigurat en mode pressió constant amb consigna de 100 Pa.

Acabat:
• Anticorrosiu amb planxa d'acer galvanitzat.
Descàrregues:
Fitxa tècnica