Solucions en Ventilació


Ventiladors amb Comportes
Extractors en Línia per a Conductes
Ventiladors Helicoïdals
Ventiladors Centrífugs
Ext. Evacuació Fums 400 ºC/2h - 300 ºC/2h
Sistemes de Pressurització per a Escales, Vestíbuls i Vies d'Evacuació
Ext. Atmosferes Explosives ATEX
Ventiladors per a Forns
Ventiladors per a Aplicacions Industrials
Extractors de Teulada
EC Technology and Efficient Fans
Solucions per al Tractament de l'Aire Interior
Ventilació per a Habitatges
Cortines d'Aire
Accessoris

Ventiladors Centrífugs


CSXR
Ventiladors centrífugs de simple aspiració preparats per a transmissió a una banda de l'eix amb turbina a reacció

Ventilador:
• Envolvent en planxa d'acer galvanitzat.
• Turbina a reacció en planxa d'acer pintat.
• Temperatura màxima de l'aire a transportar: -25 ºC +85 ºC.

Acabat:
• Planxa d'acer galvanitzat.

Sota comanda:
• Certificació ATEX.