Solucions en Ventilació


Ventiladors amb Comportes
Extractors en Línia per a Conductes
Ventiladors Helicoïdals
Ventiladors Centrífugs
Ext. Evacuació Fums 400 ºC/2h - 300 ºC/2h
Sistemes de Pressurització per a Escales, Vestíbuls i Vies d'Evacuació
Ext. Atmosferes Explosives ATEX
Ventiladors per a Forns
Ventiladors per a Aplicacions Industrials
Extractors de Teulada
EC Technology and Efficient Fans
Solucions per al Tractament de l'Aire Interior
Ventilació per a Habitatges
Cortines d'Aire
Accessoris

Ventiladors amb Comportes Roof System


HATCH/HP
Exutoris dinàmics per a evacuació de fum amb envolvent d'alta eficiència tèrmica

Exutoris dinàmics amb envolvent d'altes prestacions tèrmiques completament estanc i hermètic, amb trencament de pont tèrmic i obertura motoritzada. Equipats amb extractor de teulada per a l'evacuació de fum en cas d'incendi 400 ºC/2h i 300 ºC/2h.

Envolvent:
• Construcció completament lliure de ponts tèrmics.
• Laterals de panell sandvitx frigorífic de 60 mm de gruix fabricat amb dues xapes d'acer prelacat en la cara exterior i interior amb un nucli de poliuretà d'alta densitat (PUR).
• Tapa de 60 mm de gruix farcida de poliuretà d'alta densitat (PUR), fabricada en planxa galvanitzada i cara exterior lacada.
• Sòcol d'adaptació per una correcte instal·lació i fàcil a teulada.
• Permeabilitat a l'aire CLASSE 4 (UNE-EN 12207).
• Impermeabilitat davant pluja batent CLASSE E 1350 (UNE-EN 12208).
• Resistència davant de càrrega eòlica elevada.
• Resistivitat tèrmica del conjunt menor que 0,39 W/m2·K.

Sistema d'obertura:
• Braç motoritzat d'obertura, amb mecanisme encapsulat IP65.
• Tensió d'alimentació 230 V AC 50/60 Hz.
• Sistema reforçat i garantit amb més de 20.000 cicles.
• Interruptors de final de carrera en ambdues posicions (obert i tancat).
• Càrrega de neu SL 1000.
• Obertura automàtica mitjançant senyal extern del sistema de control (central d'incendis, detector de fums...). Sistemes de control no inclosos en el subministrament.

Ventilador:
• Estructura de gran robustesa per resistir severs canvis climàtics.
• Interruptors de manteniment per a la desconnexió de l'actuador i el ventilador amb contactes auxiliars.
• Aprovació del conjunt segons EN 12101-3.
• Envolvent tubular en planxa d'acer amb tractament anticorrosiu en resina de polièster.
• Hèlix orientable en fosa d'alumini.
• Cable de potència apantallat amb protecció EMC.

Motor:
• Motors classe H per ús continu S1 i ús d'emergència S2. Amb rodaments a boles i protecció IP55.
• Motors d'eficiència IE3.
• Trifàsic 230/400 V 50 Hz (fins a 3 kW) i 400/690 V 50 Hz (potències superiors a 3 kW).
• Temperatura màxima de l'aire a transportar: Servei S1 -25 ºC+ 40 ºC en continu, apte també per a climes càlids amb temperatures fins a 50 ºC. Servei S2 300 ºC/2h, 400 ºC/2h.
• Motors regulables mitjançant variació de freqüència fins i tot en cas d'emergència.

Acabat:
• Tapa anticorrosiva amb planxa d'acer galvanitzat lacada en RAL 7015.
• Perfils d'alumini RAL 7015.
• Panells laterals RAL 7015.

Sota comanda:
• Braç motoritzat d'obertura amb tensió d'alimentació 24 V DC.
• Exterior lacat en qualsevol color de la carta RAL.
• Acabats personalitzats.