KIT BOXPDS

KIT BOXPDS

Equips de pressurització per a vies d'evacuació, dissenyats segons la norma europea EN 12101-6

Equips de pressurització de vies d'evacuació en cas d'incendi dissenyats segons la norma europea EN 12101-6. El KIT BOXPDS regula de manera automàtica el flux d'aire i és capaç de mantenir els 50 Pa de sobrepressió encara amb presència de fugues en la instal·lació. El sistema és capaç de mantenir la sobrepressió (Pressure criteria) i aconseguir el 90% del cabal requerit dins dels 3 segons següents a l'obertura o tancament d'una porta (Airflow criteria).

Incloent certificació d'assajos de comportament dinàmic, compatibilitat electromagnètica, resistència ambiental i grau de protecció IP.

Model d'utilitat: ES 1 226 660 U.

KIT BOXPDS
• Consta del tauler de control BOXPDS, panell de control extern, una unitat de ventilació CJHCH i un DAMPER BOX amb detector de fum òptic incorporat.

BOXPDS
• Variador de freqüència (Inverter).
• Sonda de pressió diferencial d'alta precisió.
• Quadre de comandament amb proteccions magnetotèrmiques i indicació d'errada d'alimentació general.
• Control electrònic per la gestió d'alarmes, manteniment, port MODBUS RTU i TCP per a la connexió a sistemes BMS (Building Management Systems) i control per DAMPER BOX.
• Font d'alimentació certificada amb bateries per assegurar l'alimentació dels equips de control en cas de fallada de xarxa elèctrica.
• Inclou programació horària per activar ventilació diària.

Quadre de comandaments:
• Quadre de comandaments extern amb pantalla tàctil per a la visualització de la pressió a temps real, configuració i calibratge del sistema, pilots d'estat i activació manual del sistema.
• Selector Auto-Manual-Off.
• Selector Reset alarma incendi.
• Selector Test.

Sota comanda:
• Sistema de commutació automàtic per ventilador de reserva (vegeu kit sèrie KIT BOXPDS II).