Solucions en Ventilació


Ventiladors amb Comportes
Extractors en Línia per a Conductes
Ventiladors Helicoïdals
Ventiladors Centrífugs
Ext. Evacuació Fums 400 ºC/2h - 300 ºC/2h
Sistemes de Pressurització per a Escales, Vestíbuls i Vies d'Evacuació
Ext. Atmosferes Explosives ATEX
Ventiladors per a Forns
Ventiladors per a Aplicacions Industrials
Extractors de Teulada
EC Technology and Efficient Fans
Solucions per al Tractament de l'Aire Interior
Ventilació per a Habitatges
Cortines d'Aire
Accessoris

Extractors en Línia EC Technology per a Conductes


KIT SV/FILTER-CO2
Kit de reducció de CO₂ amb filtració

Kit de reducció de CO₂ amb filtració format per un control intel·ligent de superfície i una sèrie d'unitats de filtració per a conductes circulars.

Ventilador:
• Envolvent acústica recoberta de material fonoabsorbent.
• Brides normalitzades en aspiració i impulsió amb juntes estanques.
• Filtres F7 + F9. Altres combinacions sota comanda.
• Tapa d'inspecció i neteja de fàcil accés amb tancaments manuals.
• Ventilador centrífug amb turbina a reacció.
• Suport que faciliten el seu muntatge, integrats en la caixa.
• Direcció aire sentit lineal.
• 3 preses de pressió per a control individual de les dues etapes de filtració.
• Instal·lació en qualsevol posició.
• Preparat amb guia per a prefiltre de 48 mm.
• Ajust anti by-pass del filtre de major eficàcia.

Control:
• Regulació proporcional segons consigna i mesura CO₂.
• Programació horària.
• Instal·lació en paret.
• Sonda de CO₂ integrada.
• Alimentació 230 V 50/60 Hz.
• Versió W: amb connectivitat Wifi.

Motor:
• Motors EC Technology de rotor exterior i d'alta eficiència, regulables mitjançant senyal 0-10 V.
• Monofàsic 220-240 V 50/60 Hz, protecció IP54.
• Temperatura màxima de l'aire a transportar: -25 ºC +60 ºC.

Acabat:
• Planxa d'acer galvanitzat.