Extractors en Línia EC Technology per a Conductes

KIT SVE/PLUS-CO2

KIT SVE/PLUS-CO2

Kit de reducció de CO₂ simple

Kit de reducció de CO₂ simple format per un control intel·ligent de superfície i una sèrie d'extractors en línia per a conductes.

Ventilador:
• Envolvent acústica recoberta de material fonoabsorbent.
• Tots els models equipats amb turbina a reacció.
• Brides normalitzades a l'aspiració i impulsió, per a facilitar la instal·lació en conductes.
• Equipat amb tapa de registre abatible.
• Peus de suport, que faciliten el seu muntatge, integrats en la caixa.
• Direcció aire sentit lineal.

Control:
• Regulació proporcional segons consigna i mesura CO₂.
• Programació horària.
• Instal·lació en paret.
• Sonda de CO₂ integrada.
• Alimentació 230 V 50/60 Hz.
• Versió W: amb connectivitat Wifi.

Motor:
• Motors de rotor exterior EC Technology, d'alta eficiència i variador de velocitat integrat controlat mitjançant senyal 0-10 V.
• Monofàsic 200-240 V 50/60 Hz, protecció IP54.
• Temperatura màxima de l'aire a transportar: -25 ºC a +60 ºC. Excepte model KIT SVE/PLUS-CO2-200, -25 ºC a +45 ºC.

Acabat:
• Planxa d'acer galvanitzat.