Solucions en Ventilació


Ventiladors amb Comportes
Extractors en Línia per a Conductes
Ventiladors Helicoïdals
Ventiladors Centrífugs
Ext. Evacuació Fums 400 ºC/2h - 300 ºC/2h
Sistemes de Pressurització per a Escales, Vestíbuls i Vies d'Evacuació
Ext. Atmosferes Explosives ATEX
Ventiladors per a Forns
Ventiladors per a Aplicacions Industrials
Extractors de Teulada
EC Technology and Efficient Fans
Solucions per al Tractament de l'Aire Interior
Ventilació per a Habitatges
Cortines d'Aire
Accessoris


PORT
Extractors d'aire portàtils de gran potència i robustesa

Ventilador:
• Extractor portàtil de gran potència d'aspiració.
• Per l'extracció d'aire brut i pols, en instal·lacions on es requereixi l'extracció d'una forma intermitent i mòbil, especialment dissenyat per aplicacions industrials i agrícoles.
• Temperatura màxima de l'aire a transportar: -25 ºC +120 ºC.

Característiques constructives:
• Envolvent en planxa d'acer gruixuda.
• Turbina a reacció de gran robustesa.
• Bancada suport amb rodes de llarga durada.
• Inclou brida d'impulsió circular.
• Reixeta de protecció a l'aspiració inclosa.

Motor:
• Motors d'eficiència IE3 per a potències iguals o superiors a 0,75 kW, excepte monofàsics, 2 velocitats i 8 pols.
• Motors classe F amb rodaments a boles i protecció IP55.
• Trifàsic 230/400 V 50 Hz (fins a 4 kW) i 400/690 V 50 Hz (potències superiors a 4 kW).
• Temperatura de treball: -25 ºC +50 ºC.

Acabat:
• Anticorrosiu en resina de polièster polimeritzada a 190 ºC, prèviament desgreixada amb un tractament nanotecnològic lliure de fosfats.

Sota comanda:
• Bobinats especials per a diferents tensions.
• Ventilador preparat per a transportar aire fins a +250 ºC.
• Ventilador en acer inoxidable.
• Certificació ATEX.