Solucions en Ventilació


Ventiladors amb Comportes
Extractors en Línia per a Conductes
Ventiladors Helicoïdals
Ventiladors Centrífugs
Ext. Evacuació Fums 400 ºC/2h - 300 ºC/2h
Sistemes de Pressurització per a Escales, Vestíbuls i Vies d'Evacuació
Ext. Atmosferes Explosives ATEX
Ventiladors per a Forns
Ventiladors per a Aplicacions Industrials
Extractors de Teulada
EC Technology and Efficient Fans
Solucions per al Tractament de l'Aire Interior
Ventilació per a Habitatges
Cortines d'Aire
Accessoris


SV/FILTER/EC
Unitats de filtració per a conductes circulars i motor EC Technology

Unitats de filtració per a conductes circulars, amb baix nivell sonor, diferents etapes de filtració i motor EC Technology.

Ventilador:
• Envolvent acústica recoberta de material fonoabsorbent.
• Brides normalitzades en aspiració i impulsió amb juntes estanques.
• Filtres F6 + F8, F7 + F9 i G4 + CA, segons model.
• Tapa d'inspecció i neteja de fàcil accés amb tancaments manuals.
• Ventilador centrífug amb turbina a reacció.
• Suport que faciliten el seu muntatge, integrats en la caixa.
• Direcció aire sentit lineal.
• 3 preses de pressió per a control individual de les dues etapes de filtració.
• Instal·lació en qualsevol posició.
• Preparat amb guia per a prefiltre de 48 mm.
• Ajust anti by-pass del filtre de major eficàcia.

Motor:
• Motors EC Technology de rotor exterior i d'alta eficiència, regulables mitjançant senyal 0-10 V.
• Monofàsic 220-240 V 50/60 Hz, protecció IP54.
• Temperatura màxima de l'aire a transportar: -25 ºC +60 ºC.

Acabat:
• Planxa d'acer galvanitzat.
Descàrregues:
Fitxa tècnica BIM (REVIT)