Solucions En Ventilació


Ventiladors amb Comportes
Extractors en Línia per a Conductes
Ventiladors Helicoïdals
Ventiladors Centrífugs
Ventiladors per a Forns
Ext. Evacuació Fums 400 ºC/2h - 300 ºC/2h
Sistemes de Pressurització per a Escales, Vestíbuls i Vies d'escapament
Ext. Atmosferes Explosives ATEX
Ventiladors Heavy Duty per Aplicacions Industrials
Extractors de Teulada
EC Technology and Efficient Fans
Ventilació per a Habitatges
Recuperadors de Calor
Purificadors d´Aire i Unitats de Filtració
Cortines d'Aire
Accessoris

Purificadors d´Aire i Unitats de Filtració


Descàrregues:
Fitxa tècnica BIM (REVIT)
SV/FILTER
Extractors en línia per a conductes, amb baix nivell sonor i diferents etapes de filtració

Característiques:
• Envolvent acústica recoberta de material fonoabsorbent.
• Brides normalitzades a l'aspiració i impulsió, per a facilitar la instal·lació en conductes.
• Filtres F6 + F8, F7 + F9 i G4 + F6 segons model.
• Tapa d´inspecció i neteja de fàcil accés.

Construcció:
• Envolvent en planxa d'acer galvanitzat.
• Turbina a reacció, excepte models 125 i 150, amb turbina a acció. Es subministra amb 4 peus de suport que faciliten el muntatge.
• Portes d´accés per a facilitar el manteniment i la neteja.

Motor:
• Motors de rotor exterior, amb protector tèrmic incorporat, classe F, amb rodaments a boles i protecció IP54.
• Monofàsic 230 V 50/60 Hz regulables.
• Temperatura màxima de l'aire a transportar: +50 ºC

Acabat:
• Anticorrosiu en resina de polièster polimeritzada a 190 ºC, prèviament desgreixada amb un tractament nanotecnològic lliure de fosfats.