Solucions en Ventilació


Ventiladors amb Comportes
Extractors en Línia per a Conductes
Ventiladors Helicoïdals
Ventiladors Centrífugs
Ext. Evacuació Fums 400 ºC/2h - 300 ºC/2h
Sistemes de Pressurització per a Escales, Vestíbuls i Vies d'Evacuació
Ext. Atmosferes Explosives ATEX
Ventiladors per a Forns
Ventiladors per a Aplicacions Industrials
Extractors de Teulada
EC Technology and Efficient Fans
Solucions per al Tractament de l'Aire Interior
Ventilació per a Habitatges
Cortines d'Aire
Accessoris

Extractors en Línia EC Technology per a Conductes


SVE/PLUS/EW/CPC
Extractors en línia per a conductes, de funcionament automàtic, baix nivell sonor i control de pressió constant

Ventilador:
• Envolvent acústica recoberta de material fonoabsorbent.
• Tots els models equipats amb turbina a reacció.
• Brides normalitzades a l'aspiració i impulsió, per a facilitar la instal·lació en conductes.
• Equipat amb tapa de registre abatible.
• Peus de suport, que faciliten el seu muntatge, integrats en la caixa.
• Direcció aire sentit lineal.

Motor:
• Monofàsic 200-240 V 50/60 Hz, protecció IP54.
• Temperatura màxima de l'aire a transportar: -25 ºC a +60 ºC. Excepte model SVE/PLUS/EW-200/H, -25 ºC a +45 ºC.
• Motors de rotor exterior EC Technology, d'alta eficiència.

EC CONTROL:
Quadre de control per a sistemes de ventilació amb motors EC Technology que portin l'electrònica integrada en el propi motor. Amb les següents característiques:
• CPC: Control de pressió constant.
• CFC: Control de cabal constant.
• DAY/NIGHT: Ajust de doble consigna de pressió segons moment del dia.
• Sensor extern: Compatible amb sensor de temperatura, humitat, qualitat d'aire o CO.
• Equip preconfigurat en mode pressió constant amb consigna de 100 Pa.

Acabat:
• Planxa d'acer galvanitzat.