THT/HATCH

THT/HATCH

Exutoris dinàmics amb obertura motoritzada equipats amb extractor de teulada, per a evacuació de fum en cas d'incendi 400 ºC/2h i 300 ºC/2h

Exutoris dinàmics amb extractors de sostre, obertura motoritzada. Especialment dissenyat per a l'evacuació ràpida i eficaç de fums i gasos nocius en cas d'incendi. Apte per a instal·lació en naus industrials o instal·lacions comercials. Homologació segons EN 12101-3, amb certificació F400 i F300. La ràpida extracció de fum permet una intervenció eficaç dels bombers, una ràpida evacuació de persones que eviten noves fonts d'incendis i danys estructurals addicionals a l'edifici. També es pot utilitzar per a la ventilació ambiental de l'edifici on està instal·lat.

Ventilador:
• Estructura de gran robustesa per resistir severs canvis climàtics.
• Estructura de l'equip en planxa galvanitzada anticorrosiva.
• Dissenyat per a assegurar l'estanquitat a l'entrada d'aigua.
• Aïllament tèrmic de 100 mm de gruix per a la tapa i de 60 mm per als laterals.
• Sòcol d'adaptació per una correcte instal·lació i fàcil a teulada.
• Interruptors de manteniment per a la desconnexió de l'actuador i el ventilador amb contactes auxiliars.
• Extractors de teulada, amb certificació F400 Núm. 0370-CPR-1827 i F300 núm. 0370-CPR-3406.
• Envolvent tubular en planxa d'acer amb tractament anticorrosiu en resina de polièster.
• Hèlix orientable en fosa d'alumini.
• Cable de potència apantallat amb protecció EMC.

Sistema d'obertura:
• Braç motoritzat d'obertura, amb mecanisme encapsulat IP65.
• Tensió d'alimentació 230 V AC 50/60 Hz.
• Sistema reforçat i garantit amb més de 11.000 cicles.
• Càrrega de neu SL 1000.
• Obertura automàtica mitjançant senyal extern del sistema de control (central d'incendis, detector de fums...). Sistemes de control no inclosos en el subministrament.
• Interruptors de final de carrera en ambdues posicions (obert i tancat).

Motor:
• Motors classe H per ús continu S1 i ús d'emergència S2. Amb rodaments a boles i protecció IP55.
• Motors d'eficiència IE3.
• Trifàsic 230/400 V 50 Hz (fins a 3 kW) i 400/690 V 50 Hz (potències superiors a 3 kW).
• Temperatura màxima de l'aire a transportar: Servei S1 -25 ºC+ 40 ºC en continu, apte també per a climes càlids amb temperatures fins a 50 ºC. Servei S2 300 ºC/2h, 400 ºC/2h.

Acabat:
• Planxa d'acer galvanitzat.

Sota comanda:
• Acabat amb pintura anticorrosiva en resina de polièster.
• Braços motoritzats d'obertura amb tensió d'alimentació 24 V DC.
• Reixeta de protecció contra contactes segons norma UNE-EN ISO 12499 a l'aspiració i/o impulsió.