Solucions en Ventilació


Ventiladors amb Comportes
Extractors en Línia per a Conductes
Ventiladors Helicoïdals
Ventiladors Centrífugs
Ext. Evacuació Fums 400 ºC/2h - 300 ºC/2h
Sistemes de Pressurització per a Escales, Vestíbuls i Vies d'Evacuació
Ext. Atmosferes Explosives ATEX
Ventiladors per a Forns
Ventiladors per a Aplicacions Industrials
Extractors de Teulada
EC Technology and Efficient Fans
Solucions per al Tractament de l'Aire Interior
Ventilació per a Habitatges
Cortines d'Aire
Accessoris

Ventiladors amb Comportes


THT/HATCH
Exutoris dinàmics amb obertura motoritzada equipats amb extractor de teulada, per a evacuació de fum en cas d'incendi 400 ºC/2h i 300 ºC/2h

Exutoris dinàmics amb extractors de sostre, obertura motoritzada. Especialment dissenyat per a l'evacuació ràpida i eficaç de fums i gasos nocius en cas d'incendi. Apte per a instal·lació en naus industrials o instal·lacions comercials. Homologació segons EN 12101-3, amb certificació F400 i F300. La ràpida extracció de fum permet una intervenció eficaç dels bombers, una ràpida evacuació de persones que eviten noves fonts d'incendis i danys estructurals addicionals a l'edifici. També es pot utilitzar per a la ventilació ambiental de l'edifici on està instal·lat.

Ventilador:
• Estructura de gran robustesa per resistir severs canvis climàtics.
• Estructura de l'equip en planxa galvanitzada anticorrosiva.
• Dissenyat per a assegurar l'estanquitat a l'entrada d'aigua.
• Aïllament tèrmic de 60 mm per evitar pèrdues d'aire calent a l'hivern.
• Sòcol d'adaptació per la correcte i fàcil instal·lació a teulada.
• Interruptor per al manteniment, equipat amb contacte auxiliar NA/NC per a controlar desconnexió de l'equip.
• Extractors de teulada, amb certificació F400 Núm. 0370-CPR-1827 i F300 núm. 0370-CPR-0973.
• Envolvent tubular en planxa d'acer amb tractament anticorrosiu en resina de polièster.
• Hèlix orientable en fosa d'alumini.

Sistema d'obertura:
• Braços motoritzats d'obertura, amb mecanisme encapsulat IP65.
• Tensió d'alimentació 230 V AC 50 Hz.
• Sistema reforçat i garantit amb més de 10.000 operacions a càrrega màxima.
• Càrrega màxima 1000 N.
• Obertura automàtica mitjançant senyal extern del sistema de control (central d'incendis, detector de fums...). Sistemes de control no inclosos en el subministrament.
• Interruptor final de carrera per a senyalitzar la posició de la comporta.

Motor:
• Motors classe H per ús continu S1 i ús d'emergència S2. Amb rodaments a boles i protecció IP55.
• Motors d'eficiència IE3 per a potències iguals o superiors a 0,75 kW, excepte monofàsics, 2 velocitats i 8 pols.
• Trifàsic 230/400 V 50 Hz (fins a 3 kW) i 400/690 V 50 Hz (potències superiors a 3 kW).
• Temperatura màxima de l'aire a transportar: Servei S1 -25 ºC+ 40 ºC en continu, apte també per a climes càlids amb temperatures fins a 50 ºC Servei S2 300 ºC/2h, 400 ºC/2h.

Acabat:
• Anticorrosiu amb planxa d'acer galvanitzat.

Sota comanda:
• Acabat amb pintura anticorrosiva en resina de polièster.
• Braços motoritzats d'obertura amb tensió d'alimentació 24 V DC.