Solucions en Ventilació


Ventiladors amb Comportes
Extractors en Línia per a Conductes
Ventiladors Helicoïdals
Ventiladors Centrífugs
Ext. Evacuació Fums 400 ºC/2h - 300 ºC/2h
Sistemes de Pressurització per a Escales, Vestíbuls i Vies d'Evacuació
Ext. Atmosferes Explosives ATEX
Ventiladors per a Forns
Ventiladors per a Aplicacions Industrials
Extractors de Teulada
EC Technology and Efficient Fans
Solucions per al Tractament de l'Aire Interior
Ventilació per a Habitatges
Cortines d'Aire
Accessoris

Ventiladors amb Comportes


WALL/AXIAL
Extractors helicoïdals murals amb comporta d'obertura motoritzada

Ventiladors helicoïdals murals, amb hèlix de plàstic reforçada en fibra de vidre, amb comporta d'obertura motoritzada. Apte per a instal·lacions en naus industrials o instal·lacions comercials

Ventilador:
• Brida de fixació a la paret per una instal·lació fàcil i correcte.
• Marc suport en planxa d'acer galvanitzat.
• Hèlix en poliamida 6 reforçada amb fibra de vidre.
• Reixeta de protecció contra contactes segons norma UNE-EN ISO 12499.
• En els models 71, la reixeta de protecció es subministra com a accessori.
• Direcció aire motor-hèlix.

Comporta de alumini extruït:
• Estructura de gran robustesa per resistir severs canvis climàtics.
• Dissenyat per a assegurar l'estanquitat a l'entrada d'aigua.
• Perfil d'alumini amb ruptura del pont tèrmic.
• Plafó centrat i estructura equipats amb aïllament tèrmic d'altes prestacions.
• Resistivitat tèrmica del conjunt menor que 0,89 W/m2·K.
• Interruptors de final de carrera en ambdues posicions (obert i tancat).
• Possibilitat de muntatge en obertura superior i inferior.
• Sistema d'obertura manual.

Motor:
• Motors d'eficiència IE3.
• Motors classe F amb rodaments a boles. Protecció IP55.
• Monofàsic 230 V 50 Hz i trifàsic 230/400 V 50 Hz (fins a 1,5 kW).
• Temperatura de treball: -25 ºC +60 ºC.

Actuador:
• Fiabilitat major a 11.000 cicles dobles.
• Tensió d'alimentació 230 V AC 50 Hz.
• Temperatura de treball: -25 ºC +60 ºC.

Acabat comporta:
• Anticorrosiu amb alumini extruït.
• Color estàndard RAL 7016. Sota comanda qualssevol color de la carta RAL.

Sota comanda:
• AA: Sentit d'aire hèlix-motor, per a l'entrada d'aire al local.