Rozwiązania Dla Wentylacji


Akcesoria ekstraktorów liniowych i lokali mieszkalnych


AIRFILTER
Skrzynie filtra powietrza

Skrzynie filtru prostokątne, dla przewodów kolistych, wyposażone we filtry G-3-G4