Dane techniczne

Sodeca udostępnia dane techniczne dotyczące wentylacji podstawowej oraz informacje związane z obliczeniami i projektami systemu wentylacji.OBLICZENIA I PROJEKT SYSTEMÓW WENTYLACJI
· Ogólne remonty lokali
· Obliczanie przepływów w gospodarstwach
· Pomoc w projektowaniu kanałów
· Współczynniki utraty ciśnienia
· Prędkości wychwytu
· Prędkości transportu
· Prędkości zalecane do systemów wentylacji
· Separatory cyklonowe
WENTYLACJA PODSTAWOWA
· Przepływ i ciśnienie wentylatora
· Testy wentylatorów
· Graficzne przedstawienie testów
· Zasady działania wentylatorów
· Łączenie wentylatorów