Przekazane dokumenty techniczne będą zawierały informacje niezbędne do rozwiania wszelkich wątpliwości związanych z wentylacją. Znajdziesz w nich ilustracje i tabele towarzyszące wyjaśnieniom, zgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi.

Obliczenia i projektowanie systemów wentylacji

Obliczenia i projektowanie systemów wentylacji

- Ogólne remonty obiektów.
- Obliczenia wielkości przepływu w gospodarstwach rolnych.
- Pomoc z projektowaniem kanałów.
- Współczynniki strat obciążenia.
- Prędkości wychwytywania cząstek.
- Prędkości transportowania.
- Rekomendowane prędkości systemów wentylacji.
- Separatory cyklonowe.

Pobierz dokument

Podstawowa wentylacja

Podstawowa wentylacja

- Tempo przepływu i ciśnienie wentylatora.
- Testy wentylatorów.
- Graficzne odwzorowanie testów.
- Zasady działania wentylatorów.
- Sprzęganie wentylatorów.

Pobierz dokument