Rozwiązania Dla Wentylacji


Akcesoria rekuperacyjne i jednostki filtracyjne

STOUCH STOUCH

Stouch Panel Control

FLEX PANEL CONTROL FLEX PANEL CONTROL

External control designed for operating ...

CJFILTER CJFILTER

Skrzenie filtrów powietrza, dla ...

CAJA ADIABÁTICA CAJA ADIABÁTICA

Skrzynia zawierająca tryb adiabatyczny. ...

SI-PRESOSTATO SI-PRESOSTATO

Miernik

KIT CAUDAL CONSTANTE KIT CAUDAL CONSTANTE

Zestaw złożony z transmisora ciśnienia i ...

SONDA PRESIÓN DIFERENCIAL SONDA PRESIÓN DIFERENCIAL

Kontroluje różnicę ciśnienia między ...

VIS VIS

Osłony impulsacji z kratką ochronną.

ACCESORIOS PARA VENUS ACCESORIOS PARA VENUS

Industrial Modular accessories