Rozwiązania Dla Wentylacji


Akcesoria ekstraktorów liniowych i lokali mieszkalnych


BC
Wejście wychwytu

Z tworzywa plastikowego do instalacji do wprowadzenia przewodu