Rozwiązania Dla Wentylacji


Akcesoria ekstraktorów liniowych i lokali mieszkalnych


BE/BI-RP
Wejścia ekstrakcji regulowanych ręcznie, za pomocą śruby centralnej, z tworzywa plastykowego

Do montażu w skrzyniach wbudowanych potrzebny jest rękaw uszczelniający.