Rozwiązania Dla Wentylacji


Centrifugal fans for smoke evacuation

CKD CKD

F-400 extractor fan units with large ...

CKDR CKDR

F-400 extractor fan units with large ...

CJTX-C CJTX-C

Jednostki ekstrakcyjne 400ºC/2h, ...

CJSRX CJSRX

Jednostki ekstrakcyjne 400 ºC/2h ...

CJSX CJSX

Jednostki ekstrakcyjne 400ºC/2h, ...

CJLINE CJLINE

Jednostki wyciągowe 400ºC/2h z klapą o ...