Rozwiązania Dla Wentylacji


Akcesoria


RPA
Kratka ochronna dla ssania wentylatorów odśrodkowych

Cechy:
- Zapobiega kontaktom z turbinom i możliwym przedostaniem się przedmiotów. zgodnie z normą UNE-EN ISO 12499
- Zbudowana w płycie ze stali