Informații tehnică

Sodeca vă facilitează informații tehnice referitoare la ventilația de bază și calculul și proiectarea sistemului de ventilație.CALCULUL ȘI PROIECTAREA SISTEMELOR DE VENTILAȚIE
· Renovarea spațiilor în general
· Calculul debitelor în ferme
· Asistență pentru proiectarea conductelor
· Coeficienți de pierdere de sarcină
· Viteze de captare
· Viteze de transport
· Viteze recomandate pentru sisteme de ventilație
· Separatoare ciclonice
VENTILAȚIE DE BAZĂ
· Debitul și presiunea ventilatorului
· Testarea ventilatoarelor
· Reprezentarea grafică a testelor
· Legile de funcționare a ventilatoarelor
· Cuplarea ventilatoarelor