Ventilationslösningar


Hatch Fans
Kanalfläktar inbyggda
Axial fläktar
Centrifugalfläktar
Rökgasfläktar 400 ºC / 2h - 300 ºC / 2h
Trycksystem för trappor, lobbyer och flyktvägar
Explosiv atmosfär ATEX-fläktar
Fläktar för ugnar
Fläktar för industriella applikationer
Takfläktar
EC-teknik och effektiva fläktar
Luftbehandlingsenheter
Ventilation för hus
Luftridåer
Tillbehör

ATEX takmonterade fläktar

HT/ATEX HT/ATEX

ATEX-certifierade takmonterade ...

HTMH/ATEX HTMH/ATEX

Multifunktionella takmonterade fläktar ...

HTMV/ATEX HTMV/ATEX

Takmonterade axialfläktar med vertikala ...

RFHD RFHD

Takmonterade centrifugalfläktar med ...

CHT/ATEX CHT/ATEX

Takmonterade centrifugalsugare med ...

CVT/ATEX CVT/ATEX

Takmonterade centrifugalsugare med ...