Ventilationslösningar


Hatch Fans
Kanalfläktar inbyggda
Axial fläktar
Centrifugalfläktar
Rökgasfläktar 400 ºC / 2h - 300 ºC / 2h
Trycksystem för trappor, lobbyer och flyktvägar
Explosiv atmosfär ATEX-fläktar
Fläktar för ugnar
Fläktar för industriella applikationer
Takfläktar
EC-teknik och effektiva fläktar
Luftbehandlingsenheter
Ventilation för hus
Luftridåer
Tillbehör

Takfläktar

HT HT

Takmonterade axialfläktar med plana ...

HT/EC HT/EC

Axiella takfläktar med plan botten och ...

HTMH HTMH

Takmonterade multifunktionella ...

HTMV HTMV

Takmonterade axialfläktar med vertikala ...

HCT/HATCH HCT/HATCH

Dynamiska urladdningssystem med ...

HTTI HTTI

Takmonterade axialfläktar med lutande ...

CRF CRF

Takfläktar med låg ljudnivå

CRF/EW CRF/EW

Takmonterade takfläktar med låg ljudnivå ...

CRF/EW/CPC CRF/EW/CPC

Centrifugal takfläktar, automatisk ...

CHT CHT

400 ºC / 2h centrifugaltak monterade ...

CHT/EC CHT/EC

Takfläktar med horisontellt luftutlopp, ...

CVT CVT

400 ºC / 2h centrifugaltakfläktar med ...

CVT/EC CVT/EC

Takfläktar med vertikalt luftutlopp, med ...

CTD CTD

Takmonterade centrifugalfläktar för ...

TIRACANO TIRACANO

Fläktar för rökgasutsug

RCH RCH

Skorstensutsugningsfläkt och lock för ...

RFH RFH

400 ºC / 2h centrifugaltakfläktar med ...

RFV RFV

400 ºC / 2h centrifugaltakfläktar med ...

HTMF HTMF

400 ºC / 2h (F400) och 300 ºC / 2h ...

THT/ROOF THT/ROOF

400 ºC / 2h och 300 ºC / 2h takmonterade ...

THT/HATCH THT/HATCH

400 ºC / 2h och 300 ºC / 2h nominellt ...

CHT CHT

400 ºC / 2h centrifugaltak monterade ...

CHT/EC CHT/EC

Takfläktar med horisontellt luftutlopp, ...

CVT CVT

400 ºC / 2h centrifugaltakfläktar med ...

CVT/EC CVT/EC

Takfläktar med vertikalt luftutlopp, med ...

HT/ATEX HT/ATEX

ATEX-certifierade takmonterade ...

HTMH/ATEX HTMH/ATEX

Multifunktionella takmonterade fläktar ...

HTMV/ATEX HTMV/ATEX

Takmonterade axialfläktar med vertikala ...

RFHD RFHD

Takmonterade centrifugalfläktar med ...

CHT/ATEX CHT/ATEX

Takmonterade centrifugalsugare med ...

CVT/ATEX CVT/ATEX

Takmonterade centrifugalsugare med ...

CRF/EW CRF/EW

Takmonterade takfläktar med låg ljudnivå ...

CHT/EC CHT/EC

Takfläktar med horisontellt luftutlopp, ...

CVT/EC CVT/EC

Takfläktar med vertikalt luftutlopp, med ...