Teknisk information

Sodeca kommer att förse dig med teknisk information för grundläggande ventilation och för beräkning och design av ett ventilationssystem.BERÄKNING OCH DESIGN AV VENTILATIONSYSTEM
· Renovering av allmänna platser
· Beräkning av luftflöden för gårdar
· Hjälp för kanaldesign
· Koefficienter för belastningsförlust
· Fånga hastighet
· Transporthastighet
· Rekommenderade hastigheter för ventilationssystemet
· Cyklonseparatorer
GRUNDLÄGGANDE VENTILATION
· Fläktens luftflöde och tryck
· Test av fläktar
· Grafisk representation av tester
· Lagar om fläktdrift
· Ansluta fläktar