Ventilationslösningar


Hatch Fans
Kanalfläktar inbyggda
Axial fläktar
Centrifugalfläktar
Rökgasfläktar 400 ºC / 2h - 300 ºC / 2h
Trycksystem för trappor, lobbyer och flyktvägar
Explosiv atmosfär ATEX-fläktar
Fläktar för ugnar
Fläktar för industriella applikationer
Takfläktar
EC-teknik och effektiva fläktar
Luftbehandlingsenheter
Ventilation för hus
Luftridåer
Tillbehör

Avancerade trycksättningssystem

KIT BOXSMART KIT BOXSMART

Trappsystemet eller trycksystemet för ...

KIT BOXSMART EC KIT BOXSMART EC

Trappsystemet eller trycksystemet för ...

KIT BOXSMART FLAP KIT BOXSMART FLAP

Trappsystemet eller trycksystemet för ...

BOXSMART BOXSMART

Kontrollpanel för en fläkt

BOXSMART II BOXSMART II

Kontrollpanel med standby-fläkt