Ventilationslösningar


Hatch Fans
Kanalfläktar inbyggda
Axial fläktar
Centrifugalfläktar
Rökgasfläktar 400 ºC / 2h - 300 ºC / 2h
Trycksystem för trappor, lobbyer och flyktvägar
Explosiv atmosfär ATEX-fläktar
Fläktar för ugnar
Fläktar för industriella applikationer
Takfläktar
EC-teknik och effektiva fläktar
Luftbehandlingsenheter
Ventilation för hus
Luftridåer
Tillbehör

EC-teknik takmonterade fläktar

HT/EC HT/EC

Axiella takfläktar med plan botten och ...

CRF/EW CRF/EW

Takmonterade takfläktar med låg ljudnivå ...

CRF/EW/CPC CRF/EW/CPC

Centrifugal takfläktar, automatisk ...

CJV/EW CJV/EW

Frånluftsenheter med automatisk drift, ...

CHT/EC CHT/EC

Takfläktar med horisontellt luftutlopp, ...

CVT/EC CVT/EC

Takfläktar med vertikalt luftutlopp, med ...