Soluții de ventilare


VENTILATOARE DE EXTRACȚIE PENTRU ATMOSFERE EXPLOZIVE
VENTILATOARE DE EXTRACȚIE PENTRU ATMOSFERE EXPLOZIVE


Pentru a preveni riscul de explozie în incintele cu atmosfere explozive, este esențial să existe echipamente certificate pregătite în acest scop. Designul echipamentelor Sodeca pentru atmosfere explozive ATEX se bazează pe un ventilator fără scântei acționat de un motor electric ce respectă specificațiile celor mai stricte standarde.

Unele dintre standardele ce se aplică la atmosferele explozive sunt: Directiva 2014/34/UE, US NEC 500, Canada NEC 505, internațional IECEx,…


Diagrama de ventilatoare construite în conformitate cu directiva europeană ATEX (Directiva 2014/34/UE)

APLICAȚII

Există mai multe aplicații ce necesită ventilatoare pregătite pentru funcționarea în atmosfere explozive. În general, orice aplicație ce are loc într-o zonă cu risc de explozie:RAFINĂRII PETROLIERE


INDUSTRIA CHIMICĂ ȘI FARMACEUTICĂ


CAMERE DE VOPSIT ȘI LĂCUIT


INDUSTRIA AGROALIMENTARĂ
(făină, grâne, cacao, furaje pentru animale,...)


INDUSTRIA LEMNULUI ȘI TÂMPLĂRIA


UNTĂȚILE DE DEPOZITARE A COMBUSTIBILILOR
(lichid sau gazos)


CONSTRUCȚIA DE NAVE


OFF-SHORE

DECLASIFICAREA ZONELOR DE RISC DE EXPLOZIE PRIN SISTEME DE VENTILAȚIE

Orice dispozitiv instalat într-o atmosferă explozivă trebuie să fie pregătit să prevină aprinderea ce duce la o explozie. Aceasta duce la o creștere considerabilă a costurilor și a întreținerii precum și a siguranței în industriile cu atmosfere explozive. Din acest motiv, există tendința de a declasifica zonele cu risc de explozie în majoritatea industriilor.

Pentru declasificarea totală sau parțială a unei camere sau zone cu atmosferă explozivă, aceasta trebuie ventilată cu aer fără gaze sau praf exploziv pentru a garanta că concentrația acestor gaze sau prafuri este redusă sub limitele de explozie. Procesul de ventilație reduce nivelul de risc din incintă sau minimizează clasificarea zonei, reducând astfel cerințele anti-explozive pentru dispozitivele ce trebuie instalate în incintă.

PRODUSE AFERENTE


HCDF HCDF
HPX/ATEX HPX/ATEX
HCT/ATEX HCT/ATEX
HTM/ATEX HTM/ATEX
CMR/ATEX CMR/ATEX
CMP/ATEX CMP/ATEX
CAS/ATEX CAS/ATEX
RFHD RFHD

DOCUMENTE AFERENTE