Jobba hos oss

Jobba hos oss

SKICKA OSS DITT CV

Om du är intresserad av att jobba på SODECA kan du skicka oss ditt CV till rrhh@sodeca.com och ange vilken tjänst du vill söka och/eller vilken avdelning du vill arbeta på samt vad som är ditt mål med att jobba på företaget.

Integritetspolicy

Vi garanterar att all personlig information som skickas till Sodeca kommer att behandlas konfidentiellt. Informationen kommer att lagras och kontrolleras med alla de informationssäkerhetsåtgärder som fastställts i gällande lagstiftning för att förhindra skador på eller förlust av dina personuppgifter och eventuell otillbörlig åtkomst, användning eller behandling av dessa. Du kan begära att få dina personuppgifter rättade, be oss att avbryta behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot en sådan behandling genom att skicka ett meddelande via e-post till (rrhh@sodeca.com).